بهره برداری از میدانگاه ایستگاه متروی جهاد در شنبه امید و افتخار

محمد خانی با بیان اینکه در طراحی این میدانگاه به ضرورت مناسب سازی و امکان استفاده شهروندان کم توان، توجه ویژه ای شده، یادآور شد: نمای


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020206880426547200/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF

– سخنگوی شهرداری تهران از بهره برداری میدانگاه ایستگاه متروی جهاد در پنجاه و پنجمین شنبه امیدوافتخار با حضور اعضای شورای شهر، مدیران شهری و اهالی رسانه خبر داد.

سخنگوی شهرداری تهران از بهره برداری میدانگاه ایستگاه متروی جهاد در پنجاه و پنجمین شنبه امیدوافتخار با حضور اعضای شورای شهر، مدیران شهری و اهالی رسانه خبر داد.

وی ادامه داد: میدان گاه متروی جهاد در زمینی به مساحت 2500 مترمربع و با زیربنای 800 مترمربع احداث شده است.

وی افزود: سازه قوسی شکل میدانگاه متروی جهاد، ارزش های معماری ایرانی اسلامی را نشان می دهد.

محمدخانی با بیان اینکه اجرای این پروژه نشان داد بسیاری از سازه های شهری از جمله ایستگاه های متروی پایتخت می توانند تجلی گر ارزش های فاخر این سبک معماری باشند، افزود: بهره برداری از این پروژه، تأثیری بسزا در ارتقای کیفیت یکی از پرترددترین فضاهای شهری پایتخت دارد.

عبدالمطهر محمدخانی در گفت وگو با ایسنا، درباره جزییات پنجاه وپنجمین شنبه امیدوافتخار گفت: شنبه آینده با حضور معاون فنی و عمرانی شهردار تهران، برخی از مدیران شهری و اصحاب رسانه، میدانگاه متروی جهاد به بهره برداری می رسد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان