بهره برداری از پروژه میدانگاه جهاد/ساخت پنج ورودی مترو با معماری ایرانی- اسلامی

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203325552640000/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%2F%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان