بهره برداری از 3 میدان میوه و تره بار در سطح شهر تهران

منبع خبر: وطن شهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020811822541537280/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان