بهره برداری از 40 باب نمازخانه بین راهی تا سال آینده

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021122959663005696/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان