به هیچ وجه اجازه لطمه به بافت تاریخی شیراز را نمی دهیم / بزودی شاهد حرکتی جهشی در حفظ بافت تاریخی خواهیم بود

در بحث حفظ هویت ملی و شهری پای کار هستیم و به هیچ وجه زیر بار اینکه بخواهد لطمه ای به بافت تاریخی شیراز وارد شود نمی رویم.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا، محمدهادی ایمانیه در آیین گرامیداشت روز معمار و روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی در مدرسه خان شیراز اظهار داشت: امیدواریم از این پس شاهد یک حرکت جهشی جدید در شهر شیراز در زمینه حفظ بافت تاریخی باشیم و تا زمانی که این مهم به نتیجه برسد نیز پای کار ایستاده ایم.

وی افزود: ایجاد تغییر در برخی دروس معماری در دانشگاه ها، ایجاد تغییر در قوانین ارتقاء اساتید رشته های مهندسی و معماری و تدوین آیین نامه ارایه تسهیلات به ساخت و سازهای منطبق با معماری ایرانی اسلامی از جمله مواردی است که در جهت حفظ هویت بافت تاریخی باید دنبال شود.

ایمانیه اظهار داشت: باید هرچه می توانیم به بازگشت بافت تاریخی و بازسازی و احیای آن کمک کنیم چرا که برخی از فضاهای ایجاد شده در این بافت در شان جایگاه شهر شیراز نیست و به مکانی برای برخی ناهنجا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204728612161536/%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7

از ثبت جهانی محور زندیه حمایت می کنیم استاندار فارس در پاسخ به پیشنهاد مطرح شده در خصوص ثبت جهانی محور زندیه شیراز گفت: برای تحقق این مهم هرگونه کمک و حمایتی که نیاز باشد را خواهیم داشت؛ ساخت این مجموعه گامی در جهت احیای بافت تاریخی شیراز است و ثبت جهانی آن هم می تواند اتفاق بیافتد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان