بیمه مسئولیت ساختمانی

معیارهای اصلی معماری ساختمان اداری-تجاری هیترا ، ارزیابی مجدد مورفولوژی یک ساختمان اداری عادی جهت بهبود کیفیت نور طبیعی و دید بدون تغییر مساحت ساخت بهینه ساختمان سایت dr-architecture بود. این مورفولوژی جدید سطح ساختمان در تماس با شهر را افزایش می دهد و افراد را از طریق ورودی خوشایند ایجاد شده به منطقه اداری متصل می کند. بیمه مسئولیت بیمه گذار در رابطه با خسارت های بدنی در قبال اشخاص ثالث: افراد ثالث در پروژه تحت پوشش نمیباشند با در اختیار گرفتن این کلوز خسارت وارده به اشخاص ثالث پوشش دارد. در واقع داشتن یک نقشه در چنین پروژههایی هر چند کوچک، اولا باعث میشود که رضایت و سلیقه مشتری یا کارفرما قبل از انجام کار، در طرح دخیل شود و آن را ببیند تا از تغییرات بعدی که باعث افزایش هزینهها و زمان پروژه میشود، جلوگیری گردد. در زمان وقوع حادثه و در پی آن خسارات آن حادثه اگر ناشی از عدم رعایت موارد و مقررات فنی در حین کار و یا بروز بیماری ناشی از عدم رعایت بهداشت از سوی کارفرما و متصدیان وی باشد.

بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان در اماکن وابسته به محیط کار: این پوشش در شرایطی که کارگاه دارای اماکنی مانند رستوران و اقامتگاه و … بیمه مسئولیت بیمه گذار برای وسایل نقلیه موتوری زمینی خارج از کارگاه و در حین ایاب و ذهاب کارکنان به کارگاه: اگر خسارت از وسایل نقلیه خارج از محیط کارگاه باشد با این کلوز جبران میشود. در این نقشهها فرض میشود که از بالا به ساختمان نگاه میکنیم و یک برش افقی در دو سوم ارتفاع از کف آن طبقه، ایجاد کرده ایم و از آن محل به کف نگاه میکنیم. برای کارکنان و کارگران در هر پروژهایی چه ساختمانی و چه عمرانی و حتی در کمترین ریسک کارمندان در یک شرکت اداری ممکن است خطراتی ناشی از کار موجب خسارات جانی و بدنی گردد. قاعده نسبی حق بیمه: در صورت ارائه سهوی اطلاعات غلط از جمله تعداد کارکنان در زمان وقوع حادثه و پرداخت خسارت، خسارت نسبت به تعیین ریسک واقعی متناسب به حق بیمهایی که باید پرداخت میشده به حق بیمه حاضر پرداخت میگردد. بیمه پرداخت خسارت بدون رای دادگاه: در زمان خسارت در بیمه مسئولیت خساراتی پرداخت میگردد که دادگاه کارفرما را مقصر اعلام نماید با این کلوز این مشکل برطرف میگردد.

بنابراین هزینه بیمه حوادث ساختمانی برای این الحاقیه افزایش دیات به میزان دیه اعلام شده و زمان باقی مانده از بیمه نامه تعیین میگردد. نکته: با تغییر سال شمسی و تغییر میزان دیه دقت شود که در این بیمه نامه دیه باید تغییر کند و طی یک الحاقیه دیه بیمه مسئولیت ساختمانی به سقف دیه همان سال تغییر نماید. بطور کلی در این بیمه نامه خسارات جانی و صدمات بدنی ناشی از کار را تا سقف دیه پوشش میدهد. در بیمه مسئولیت مدنی، کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی متراژی که جواز ساخت برای آن گرفته شده است بسیار حائز اهمیت است بنابراین واضح است که این بیمه نامه به محل و مکان مورد نظر در جواز داده میشود. بطور کلی در بین مردم بیمه مسئولیت ساختمانی با نام بیمه حوادث ساختمانی یکسان نام برده میشود. از طرفی با توجه به ماهیت کار، ارائه لیست اسامی کارگران این پروژهها برای بیمه مسئولیت ساختمانی کاری سخت و عملا غیر ممکن است، بنابراین بیمه مسئولیت ساختمانی (بیمه مسئولیت کارفرما) بدون ذکر نام و با توجه به متراژ جواز ساخت برای محل مورد بیمه عنوان شده در جواز ارائه میگردد. یکی از مهمترین نکات در این بیمه نامه آنست که با توجه به اینکه ارایه لیست اسامی کارگران در این بیمه نامه برای کارفرما سخت است، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی به صورت بی نام و معمولا وابسته به متراژ ساختمان صادر میگردد.

پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی ( موضوع تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی ): در زمان وقوع حادثه از کار کارفرما برای هر یک از کارکنان چه این شخص تحت بیمه تامین اجتماعی بیمه باشد و چه نباشد، سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت مطالبات خود بابت خسارات و هزینههای پزشکی و … بیمه مسئولیت بیمه گذار برای حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه: به سبب این کلوز اگر در محیط کارگاه از وسایل نقلیه موتوری آسیبی به کارکنان وارد آمد خسارت قابل جبران است . محدوده مورد بیمه: محل مورد بیمه و کلیه اماکنی که با توجه به نوع کار جزیی از کارگاه در محوطه مورد بیمه محسوب میگردد. برای خرید بیمه مسئولیت ساختمانی برای بیمه ساختمان در حال ساخت همواره با توجه به نوع پیچیدگی بیمه مسئولیت و تعدد کلوزها بهتر است که علاوه بر سایت بیمه تایم از مشاوران امین تیم متخصص ما سود ببرید. اشخاص ثالث: کلیه اشخاصی که به هیچ نوع ارتباطی با کار موضوع بیمه ندارد. بیمه مسئولیت بیمه گذار برای حوادث غیرمرتبط با فعالیت اصلی بیمه شده در محیط کار: اگر در محل کار برای کارکنان حوادثی خارج از موضوع شغلی آنان پیش بیاید تنها با این کلوز خسارت قابل پرداخت است.

اما بهتر است بدانیم که یک بیمه نامه حوادث انفرادی نیز وجود دارد که بصورت فردی انجام میشود اما اگر کارفرما بخواهد مسئولیت خود را قبال کارکنان پوشش دهد حتما باید پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی را داشته باشد تا از خدمات و کلوزهای کامل آن بهره برد. در ادامه نیز نقشههای تاسیسات تهیه میشود و مجوزهای لازم از اداره آب و فاضلاب، گاز، برق و آتشنشانی گرفته میشود. نکته: زلزله در بیمه مسئولیت ساختمانی تحت پوشش نمیباشد و برای این مهم باید بیمه آتش سوزی با پوشش زلزله تهیه نمایید. علاوه بر این، اجتناب از اشکالی که باعث ایجاد اختلال در شهر می شوند، مهم بود. در طول فرآیند طراحی، در نظر گرفتن این اثر متقابل برای ایجاد یک رابطه بین ساختمان و شهر بسیار مهم است. حال اگر کار را در یک پروژه ساختمانی در نظر بگیریم ، بیمه ساختمان در حال ساخت و … به دنبال شیب موجود سایت، منطقه تجاری پروژه در سه سطح تشکیل شد. پوشش بیمهای منحصر به حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد. برای داشتن اطلاعات دقیق از میزان هزینه بیمه ساختمان از طریق فرم قرار گرفته شده در بالای این مطلب از مشاوره کارشناسان ما بهرهمند شوید.

همانطور که گفتیم، نقشهکشی امری واجب و مهم در ساخت یک ساختمان است و امروزه حتی در بازسازی و نوسازیهای کوچک، یا برای ساخت یک نما یا طراحی داخلی ساختمان نیز انجام میشود. نقص عضو: آسیب وارده به کارکنان که منتهی به فوت نشده ولی دیه و دیه ارش برای آن لحاظ میشود. دیه ارش: توضیحی که در دیه ارش میتوان داد که میزان این دیه را معمولا پزشکی قانونی تعیین مینماید و برای عضو آسیب دیدهایی هست که احتمالا امکان عملکرد قبل از آن سلب شده است. بیمه افزایش دیات برای سالهای آتی: میزان دیه در بیمه نامه وابسته به سقف دیه در ماههای عادی و حرام برای همان سال است حال اگر در زمان وقوع خسارت تا تعیین میزان دیه به رای دادگاه برای سال خارج از سال بیمه نامه باشد و دیه پرداختی به آن سال محاسبه گردد پوشش کارفرما کامل نیست برای جبران این مشکل این کلوز طراحی شده است.

غرامت فوت در ماههای عادی و حرام: میزان دیه در ابتدای هر سال شمسی اعلام میگردد و این بیمه نامه میتواند با توجه به دیه اعلام شده در ماههای حرام و عادی خسارت تعیین گردد. سپس با توجه به این عوامل حق بیمه تعیین میگردد. بر این پایه حق بیمه تعیین میگردد. احتمال اینکه حق بیمه در شرکتهای مختلف مانند بیمه مسئولیت پارسیان و … اما ما در اینجا بطور کامل به خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت ساختمانی یا همان بیمه ساختمان سازی ( کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما ) خواهیم پرداخت. یکی دیگر از انواع نقشههای معماری، پلان برش یا مقطع است که ساختمان را به صورت عمودی یک برش فرضی میدهند و شکل قطعه بریده شده را از روبرو نمایش میدهد. بیمه مسئولیت مدنی یکی از انواع بیمه مسئولیت میباشد. بیمه مسئولیت ساختمانی یکی از انواع بیمه مسئولیت مدنی است. یکی دیگر از معیارها، ایجاد سیستم یکپارچه برای مناطق تجاری و اداری بود. بیمه مسئولیت بیمه گذار برای ماموریتهای خارج از کارگاه: یکی از شروط داشتن این پوشش برای کارکنانی در پروژه که به خارج از پروژه در تردد هستند ارائه نام آنها به شرکت بیمه میباشد پس این کلوز تنها با نام قابل ارائه میباشد. بیمه مسئولیت متقابل کارکنان بیمه گذار در قبال یکدیگر: اگر کارکنان بیمه گذار به یکدیگر در حین انجام پروژه و حین کار آسیب وارد نمایند با این کلوز خسارت قابل پرداخت است.

در بیمه مسئولیت ساختمانی، کارفرما در قبال کارکنان ( بیمه حوادث ساختمانی) در صورتیکه مسئولیت کارفرما محرز گردد، خسارات ذیل قابلیت پوشش دارند. به کارفرما مراجعه مینماید این پوشش در این شرایط کمک مینماید و سقف سرمایه مورد درخواست باید تعیین گردد، معمولا مبنای سرمایه برای گرفتن این پوشش یک ماه حقوق پایه در 12 ماه سال و حداکثر برای 10 سال است. بیمه حادثه شخص بیمه گذار یا صاحبکار: بیمهگذار یا صاحبکار در این بیمه نامه با این کلوز پوشش خواهد داشت و سقف آن دیه در ماههای عادی میباشد. در مورد نقشههای تاسیسات مکانیکی نیز، مواردی مانند نقشههای تهویه و هدایت آب و فاضلاب، شامل لولهکشی آب سرد و گرم بهداشتی، لولهکشی سیستم شوفاژ و تهویه مطبوع ،شبکه آب باران و فاضلاب، کانالهای تهویه یا کولر، لولهکشی موتور خانه و غیره ارائه میشود. یکی از انواع نقشههای معماری پلان است که در آن، چینش اتاقها، ابعاد آنها، محل در و پنجرهها، راه پله و آسانسور نمایش داده میشود. همانطور که قبل تر اشاره کردیم، نقشهکشی در بسیاری از زمینهها مانند مهندسی معماری، عمران، مهندسی برق و مکانیک کاربرد دارد و در ساخت تمامی انواع سازه، از جمله سازههای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و غیره باید نقشهای برای ساخت داشته باشیم.

همانطور که قبلا ذکر شد، دو مورد از ملاحظات اصلی ایجاد یک حجم یکپارچه و ارزیابی مجدد شیشه ۴۰ درصدی استفاده شده در نما بود. همچنین نسبت مجاز شیشه به سایر مصالح به کار رفته در نما ۴۰ درصد است. علاوه بر این، پنجره های شیشه ای پیوسته در لایه داخلی دو پوسته امکان نفوذ نور خورشید به واحدهای اداری را فراهم می کند و مصرف برق را در کل ساختمان کاهش می دهد. این دهانه ها دسترسی به پوسته بیرونی ساختمان را فراهم می کند. با در نظر گرفتن تمامی معیارهای فوق، یک نمای دو پوسته یکپارچه با پوسته متخلخل بیرونی که توسط قاب های فلزی آجری تشکیل شده بود، ایجاد شد. در نظر داشته باشید که سقف خسارت حداکثر به میزان دو نفر میباشد. جبران هزینه های پزشکی جراحات: تا سقف مبلغی که در این بند در زمان خرید بیمه مسئولیت ساختمانی قید میگردد البته به میزان خسارت وارده،خسارت مورد دریافت است. با توجه به اینکه رابطه استخدامی رافع مسئولیت کارفرما نمیباشد، بنابراین کارکنان اعم از قراردادی، استخدامی، روزمزد در زمان وقوع حوادث حین کار در مسئولیت کارفرما دخیل خواهند بود.

با توجه به اینکه بیمه مسئولیت ساختمانی به آدرس محل ساخت صادر میگردد بنابراین میتواند هم به صورت بیمه مسئولیت با نام (ارائه لیست اسامی کارگران در این صورت الزامی میباشد) و هم به صورت بیمه مسئولیت بی نام صادر شود. کلیه کلوزها و پوششهای بیمه ساختمان که نام برده میشود، فقط در صورت درخواست و پرداخت حق بیمه اضافی در بیمه حوادث ساختمانی تحت پوشش قرار میگیرد. برای تعیین قیمت بیمه ساختمان که همان حق بیمه ساختمان است باید فاکتورهایی مانند: میزان دیه، تعداد کارکنان، متراژ پروژه، میزان پیشرفت پروژه، سقف حداکثر دیه و کلوزها باید تعیین گردد. در نظر داشته باشید که قیمت هزینه مسئولیت ساختمانی به میزان دیه مورد درخواست و هزینههای پزشکی و پوشش های انتخابی و همچنین متراژ جواز ساخت و مرحله پیشرفت پروژه در ارتباط مستقیم است. ما در تیم بیمه تایم همواره با متخصصان حرفهایی خود در بیمه مسئولیت ساختمان بر آن هستیم که از لحظه تعیین ریسک، استعلام قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی، حق بیمه ( بهترین نرخ و قیمت بیمه مسئولیت ساختمانی ) تا زمان خسارت در کنار بیمه گذار باشیم. بنابراین برای کارفرمای چنین پروژههایی حوادث کارکنان بیشتر خواهد بود از طرفی قوانین کار و مجازات کشور ما مسئولیتهای سنگینی را در زمان اینگونه حوادث متوجه کارفرما مینماید.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان