تأمین مالی نهضت ملی مسکن، مهمترین برنامه این بانک است

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020804575748915200/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان