تاثیر معماری مدارس بر جذابیت یادگیری دانش آموزان | رییس

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، توجه بیشتر به معماری ایرانی اسلامی ، یکی از برنامه های جدید نظام آموزشی کشور در ساخت مدارس است.

نفرات برگزیده در دهمین همایش و نمایشگاه ملی و سومین همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی هم که از سوی سازمان نوسازی مدارس در پانزدهم اسفند سال گذشته برگزار شد؛ آثار خود را با توجه به همین موارد فوق ارائه داده بودند.

توسعه فضای محیطی ایجاد مدرسه سبز و توجه به حیاط مدرسه و فضای باز مدرسه جایگذاری مناسب سازه ها با استفاده از المان های ایرانی از جمله مواردی است که توسط سازمان نوسازی مدارس پیگیری می شود.

رییس سازمان نوسازی مدارس سراسر کشور گفت: هرچه معماری مدرسه برای دانش آموزان جذاب باشد اثر یادگیری بر آنها بیشتر خواهد بود.

حمیدرضا خان محمدی رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که رویکرد جدید سازمان نوسازی مدارس در خصوص نهضت مدرسه سازی چیست و آیا در دوره جدید شاهد توجه بیشتر به معماری اسلامی و ایرانی هستیم، گفت: ویژگی اصلی این دوره از فعالیت های ما در امر مدرسه سازی با دوره های قبل بحث تلفیق است؛ یعنی موضوعاتی که معمار باید در حوزه طراحی به آن توجه کند با توجه به شرایط پیرامونی و محیطی خواهد بود و همچنین به مقطع تحصیلی و موضوعات یاددهی و ی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101159966576640/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان