تاریخ حفاظت معماری ایران بررسی شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، یاسر حمزوی عضو هیئت علمی و دانشیار، پژوهشکده بناها و بافت‌های تاریخی فرهنگی در نشست تخصصی هفته پژوهش، با بیان‌اینکه یکی از مواردی که باعث خواهد شد اصول و مبانی نظری قابل قبولی برای مداخلات حفاظتی و مرمتی آثار معماری تاریخی ارائه شود، مرور رخدادها و اندیشه‌هایی است که در گذشته در خصوص حفاظت، مرمت و نگهداری آثار وجود داشته تصریح‌کرد: با نگاه به گذشته و شناخت سیر اندیشه حفاظت، می‌توان اصول بین المللی پذیرفته شده را در بستر فرهنگی ایران دید و در بخش‌هایی که لازم است، بومی‌سازی کرد.

حمزوی تصریح‌کرد: چنین جایگاهی ما را به عنوان پژوهشگر ناگزیر می‌سازد تا مرمت را به عنوان حوزه‌ای بینا رشته‌ای، حداقل در وجه نظری آن بازشناسیم از این رو بایسته است که تئوری مرمت بسی بیش از آنچه تاکنون بوده مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: به عبارتی، برای حفاظت صحیح این آثار و تحلیل مطالعات حفاظتی انجام شده و اقدامات مورد نیاز آینده، ضروری است تا رویکردهای حفاظتی این آثار در بستر فرهنگی نیز مورد کنکاش قرار گیرند. بنابراین، در این پژوهش سعی شده با مرور نتیجه اقدامات و مداخله‌های حفاظتی بر روی آثار معماری در دوره‌های مختلف تاریخی پیش از اسلام و دوران اسلامی و همچنین بررسی تجربه‌های حفاظت و مرمّت در ایران، بتوان رویکردهای حفاظتی معرفی کرد تا در آینده بتوان با تکیه بر آن، مداخله‌های صحیح و همچنین تحلیل صحیحی از اقدامات سال‌ها و دوره‌های گذشته بر روی این گونه آثار انجام داد.

دانشیار پژوهشکده بناها و بافت‌های تاریخی-فرهنگی اظهار کرد: روشن است که حفاظت با قرارگیری در تقاطع چند علم متفاوت، مقوله‌ای در بنیاد خود بسیار تئوریک است و نیاز به ارتقا مداوم جنبه‌های نظری خود دارد تقاطعی که حاصل برخورد تاریخ، زیباشناسی، جامعه‌شناسی، باستان‌شناسی، فلسفه، اخلاق و البته علوم پایه است، لذا از این منظر، حفاظت که در این تقاطع شکل می‌گیرد هرگز نمی‌تواند صرف رویکردی عملی و یا کاملاً نسبی و ذوقی باشد و هرگز هم نمی‌تواند به وجه فنی خود فرو کاسته شود (به نظر می‌رسد در مرمت سنتی ایران، فقط به وجه فنی تکیه داشته‌اند که باید به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد).

وی گفت: لازمه تدوین مبانی مرمت معماری و آرایه‌های معماری ایران، مطالعه اقدامات حفاظتی و مرمتی گذشته است، تا روند شکل‌گیری و سیر اندیشه آن مشخص نشود، نمی‌توانیم به خوبی برنامه‌ای با اتکا بر دانش و فرهنگ بومی برای آینده معماری و آرایه‌های معماری تاریخی ایران تدوین کنیم.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5660423/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان