تاکید بر هویت ایرانی و بافت های تاریخی در شانزدهمین جایزه معماری ایران

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021209472944994304/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان