تبریز در انحصار ساختمان های بی روح | در نخستین نگاه به فضای

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، معماران و هنرمندان توانمندی در دوره هایی که مکتب تبریز اصالت هنر را به ایران به ارمغان آورده بود، می زیستند شاید اگر آن ها امروز زنده بودند با مشاهده ساختمان های در تبریز اما هیچ اثری از این هنر در جای جای شهر اولین ها وجود ندارد.

فریدون بابایی اقدم، عضو شورای شهر تبریز و عضو کمیسیون ماده 100 شورای شهر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کمرنگ بودن نقش حوزه معماری نسبت به شهرسازی در تبریز، گفت: هنر معماری در تبریز علی رغم صاحب سبک معماری ایرانی اسلامی و حتی آذری بودن این شهر دیده نمی شود و معماری درگیر روزمرگی و صرف الگوبرداری از غرب شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65635074/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD

در کنار قد کشیدن ساختمان های نازیبا و غیرمجاز در سرتاسر شهر، عدم وجود فضاهای تنفس شهری، افزایش تمرکزگرایی و ضعف مبلمان شهری از دیگر مشکلات زیباسازی سطح شهر تبریز به شمار می رود.

– هنر معماری در شهر اولین ها از دیرباز زبانزد مکاتب هنری دنیا بوده و هنر اصیل معماری ایرانی اسلامی نیز نمودی از این اصالت در قرون گذشته است.

در نخستین نگاه به فضای شهری تبریز می توان ساختمان های بی روحی را مشاهده کرد که در عمق یکدیگر هم چون قارچ های سمی رشد کرده اند و تبریز کهن، نازیباتر از همیشه در انحصار آن ها قرار گرفته است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان