تبلیغات ضعیف و کم توجهی به معماری ایرانی عامل گرایش به ساخت و ساز به سبک غربی

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030120028186216448/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان