تبیین بازشناسی تأثیر نور روز بر سطح شفاف بناهای بمی اقلیم سرد ایران

علی صالحی پور عضو هیئت علمی گروه معماری، بازشناسی تأثیر نور روز بر سطح شفاف بناهای بمی اقلیم سرد ایران را تبیین کرد.

صالحی پور با تشریح چکیده پایان نامه خود با عنوان تبیین بازشناسایی تأثیر نور روز بر سطح شفاف بناهای بمی اقلیم سرد ایران به خبرنگار آنا گفت: شناخت صحیح تجربیات بومی و معماری غنی ایران با داشتن تنوع اقلیمی و سابقه طولانی سکونت، دستا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65803134/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%85%DB%8C

در بخش جشنواره ملی پایان نامه سال در شاخه اصلی معماری ایرانی و اسلامی، علی صالحی پور برای پایان نامه تبیین بازشناسایی تأثیر نور روز بر سطح شفاف بناهای بمی اقلیم سرد ایران در مقطع دکتری مورد تجلیل قرار گرفت.

در این مراسم برگزیدگان و شایسته های تقدیر، بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال دانشجویی و بیستمین پایان نامه سال دانشجویی معرفی شدند.

در این آیین 6 اثر برگزیده و 13 اثر شایسته تقدیر در جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی به همراه 6 اثر برگزیده و 12 اثر شایسته تقدیر در جشنواره ملی پایان نامه سال تجلیل شدند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا از هریس، بیست و نهمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی و بیستمین جشنواره ملی پایان نامه سال در پژوهشگاه رویان با معرفی برگزیدگان و قدردانی از آنان به کار خود پایان داد.

صالحی پور عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان