تحلیلی بر ضرورتهای طراحی بیمارستان سبز با رویکرد معماری پایدار | elitarchgroup

تهران دیزاین سنتر مجموعه‌ای است در زمینه طراحی داخلی، معماری و نوآوری. در تفکر ما، انسان اهمیت فراوانی دارد و معتقدیم طراحی باید برای انسان انجام شود. حداقل ارتفاع درب‌ها در محل ورودی وسایل نقلیه و پارکینگ باید 3 متر باشد.

تحلیلی بر ضرورتهای طراحی بیمارستان سبز با رویکرد معماری پایدار | elitarchgroup ارتفاع طبقات متفاوت برای قسمت­های درمانی (m 5/4) و قسمت­های پرستاری (m 4/3) در تجهیز کارگاه نظر گرفته شود. مؤسسات و سازمان‌های پزشکی، ارایه ‌کنندۀ درمان و مراقبت از بیماران با شرایط مزمن و حاد است. هدف‌های مراقبت پزشکی از نظر ماهیت و میزان گوناگون است و باید دقیقاً مشخص باشند. در این پروژه که یک کلینیک دندانپزشکی است، کارفرما معتقد بود که هر یک از بیماران باید در اتاق های درمان جداگانه قرار بگیرند و تمامی این اتاق ها از امکانات و تجهیزات مشابهی برخوردار باشند. با توجه به این درخواست کارفرما، طراحان نور طبیعی را که یکی از الزمات در طراحی اتاق های درمان است، لحاظ کردند. با این وجود نور طبیعی در اتاق ها به گونه ای تعبیه شد که حریم خصوصی آن ها حفظ شد.

  • وضع اورژانسی برای کسی است که به خدمات پزشکی شدیداً نیازمند است و زندگی او در خطر است خدماتی که به او داده می شود اینها هستند و یکی از مهم ترین بخش ها در طراحی بیمارستان میباشد.
  • رفت و آمد در این بخش ها و انتظار نباید خللی در بخش های اورژانسی و مراقبت های ویژه وجود آورد.
  • جایگاه پرستاران باید در یک موقعیت مرکزی قرار گرفته باشد که نیازمند حدوداً فضا است.
  • مشخصات مشروح را می‌توان فقط پس ‌از طرح مشروح بخش‌های پرستاری و درمان تعیین کرد.
  • اگر کتابخانه به سیستم‌های حمل و نقل کوچک یا متوسط بیمارستان متصل باشند، امری سودمند است.
  • درمان چشم را می‌توان در اتاقی به مساحت تقریبی که بتواند در صورت ضرورت تاریک شود، به اجرا گذاشت.

به عنوان مثال می توان به مواردی مانند توجه به عملکردهای تشخیصی و درمانی به طور دقیق در زمینه هایی مثل آزمایشگاه های بالینی، عکس برداری، اورژانس، جراحی و … همچنین سیستم تهویه هوا پیش از آماده کردن مقدار هوا مورد نیاز، از طریق تصویه، رقیق و فشرده کردن هوا سطح اجرام زنده هوایی را می‌‌کاهد. برای مثال برای اطمینان از آلودگی زدایی هوا بین اتاقهای عمل به15تا20 بار تعویض هوا در ساعت نیاز است. از مهم‌ترین اصول طراحی بیمارستان به هنگام انتخاب محل پروژه، توجه به توزیع عادلانه بیمارستان‌ها در سطح شهر است. همچنین باید حریم خصوصی بیمارستان با سایر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حفظ شود و از طرفی ارتباطی موثر بین بیمارستان‌ها و مراکز مورد نیاز برقرار باشد.

.cls-1fill:#61adbd;diamond+ دکوراسیون داخلی و صنایع چوب کارانا

بنابراین تجویز یک استاندارد معمول اندازه‌ها در طراحی مفید است. مزایای هماهنگی ابعادی، دوره‌های ساخت کوتاه‌تر و جایگزینی آسان‌تر اتصالات داخلی با توقف کمتر خدمات است. پلان شماتیک طبقۀ همکف بیمارستان Cantonal شهر Basle نشان‌ دهنده جدول‌بندی سازه، اندازه پشتیبانی، موقعیت و طرح کلی و ابعاد مناطق مرکزی و کانال‌های عمودی است.

توصیه های کاربردی و اصول استفاده از آینه در دکوراسیون

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان