تحول مفهومی در تابلوهای هنری ایستگاههای شبکه مترو تهران

– روند طراحی و تصویب طرحهای مربوط به تابلوهای هنری ایستگاههای شبکه مترو تهران تغییر خواهد یافت؛ این امر با هدف ارتقاء مفاهیم محتوایی مبلمان داخل ایستگاهها و افزایش وذابیت های بصری دیوارنگاره ها صورت می پذیرد.

روند طراحی و تصویب طرحهای مربوط به تابلوهای هنری ایستگاههای شبکه مترو تهران تغییر خواهد یافت؛ این امر با هدف ارتقاء مفاهیم محتوایی مبلمان داخل ایستگاهها و افزایش جذابیت های بصری دیوارنگاره ها صورت می پذیرد.

باتوجه به ضرورت بررسی مجدد نحوه طراحی تابلوها به لحاظ مفاهیم، الگوها و نمادهای استفاده شده در آنها و همچنین اعمال دقت بیشتر در کیف


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020939853287989248/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

از جمله ماموریت های این کمیته، می توان به بازنگری در طراحی تابلوهای هنری و یا همان دیوارنگاره ها اشاره کرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازروابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)؛ مهندس “پرویز ظهراب زاده” معاون فنی و مهندسی شرکت مترو تهران، ضمن اعلام مطلب فوق و با اشاره به تشکیل کمیته معماری و تابلوهای هنری در این شرکت گفت: یکی از مهمترین دلایل راه اندازی کمیته معماری، احیاء هویت معماری ایرانی اسلامی در مبلمان ایستگاههای مترو است که همه روزه محل تردد میلیونها مسافر شهری بوده و طبیعتاً فضای داخلی و شکل ظاهری این قبیل اماکن عمومی، تاثیر بسزایی در روحیات افراد دارد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان