تصاویری از روستای فارسیان در استان گلستان؛ زیبایی هنر و معماری ایرانی

– بیشتر بخوانید:
کلید واژه ها: استان گلستان – معماری ایرانی – روستای – گلستان – استان – زیبا – کوهستانی – فارسیان – آزادشهر – کیلومتر – معماری – شاهرود – زیبایی – ایرانی – فاصله – منطقه – قرار – جاده – مسیر


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64935993/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88

این روستای زیبا در مسیر جاده آزادشهر به شاهرود و در منطقه ای کوهستانی قرار گرفته است و با گرگان، مرکز استان گلستان 115 کیلومتر فاصله دارد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان