تصاویر| باغ اکبریه از معماری اصیل ایرانی تا ثبت جهانی

احداث باغ در زمین شیب دار، وجود خطوط راست در طراحی و ساخت عمارت در بلندترین قسمت فضای باغ و همچنین ایجاد جوی آب دائمی و وجود درخت هایی قدیمی با عمر بیش از 100 سال، از عوامل این ثبت جهانی است.

در حال حاضر بخش احداث شده در اوایل دوره قاجار، به عنوان کتابخانه فعال است و از بخش مرکزی که در دوره قاجار احداث شده به عنوان موزه باستان شناسی و مردم شناسی استفاده می شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020109926357544960/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%26%23124%3B-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

خالق باغ با اتکا به دانش تجربی خود، فضایی را ایجاد کرده که باعث بقا و پویایی بستر طبیعی منطقه شده است.

خالق باغ با اتکا به دانش تجربی خود، فضایی را ایجاد کرده که باعث بقا و پویایی بستر طبیعی منطقه شده است.

آفتاب نیوز : ویژگی های منحصر به فرد باغ اکبریه باعث شد تا در کنار چند باغ دیگر دیگر از کل کشور در قالب یک پرونده زنجیره ای در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

– تصاویر باغ اکبریه از معماری اصیل ایرانی تا ثبت جهانی باغ اکبریه بیرجند نمونه اصیلی از معماری ایرانی است.

ساخت این مجموعه از اوایل دوره قاجار تا اواخر آن دوره و در چند مرحله انجام شده است.

این باغ شامل چند عمارت از جمله عمارت مرکزی است که با عملکرد تشریفات و پذیرایی از مهمانان که هسته مرکزی باغ نیز به حساب می آید.

«باغ اکبریه» بیرجند نمونه اصیلی از معماری ایرانی است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان