تصاویر| کاخ موزه چهلستون؛ قزوین

منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021005340065236992/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%26%23124%3B-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%9B-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان