تصویب 1000 میلیارد ریال برای مرمت پروژه میراث جهانی گنبد سلطانیه

صفوی اظهار کرد: گنبد سلطانیه آرامگاه الجایتو و بین سال های 1303 تا 1313 میلادی به دستور پادشاه در شهر سلطانیه (پایتخت ایلخانیان) ساخته شد و امروزه از آثار مهم معماری ایرانی و اسلامی است.

– وی با اشاره به اینکه ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری در زنجان وجود دارد تصریح کرد: این ظرفیت باید به سیاست و برنامه ای تبدیل شود که بخش های مختلف اعم از دولتی و خصوصی آن را اجرا و منافع ملی را تضمین کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت: با پیگیری های انجام گرفته، یک هزار میلیارد ریال اعتبار به مدت سه سال، برای مرمت گنبد سلطانیه تصویب شد.

انتهای پیام/ن


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66435062/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87این مسئول با اشاره به لزوم فعال سازی ظرفیت های گردشگری استان گفت: شاخص و معیار ما باید بر این مبنا باشد که نحوه فعالیت ما چگونه موجب رونق یک کسب و کار و یا بازدارنده آن می شود و چه کارهایی می توان برای فعال سازی ظرفیت های گردشگری استان انجام داد.

وی گفت: گنبد سلطانیه به عنوان هفتمین اثر جهانی ایران در لیست یونسکو به ثبت رسیده و سومین گنبد بزرگ جهان بعد از کلیسای سانتا ماریا، دل فیوره ایتالیا و مسجد ایاصوفیه ترکیه است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان