تعطیلی مدارس کشور به دلیل مسمومیت ها صحت دارد؟ | وزیر آموزش و پرورش چه گفت؟

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011243766423504896/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%26%23124%3B

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان