تلفیق معماری و مد برای نخستین بار / ایران مرجع پوشش اسلامی در جهان است

در ادامه گزیده ای از صحبت های هر کدام از حاضران در این نشست را می خوانید:شرکت در این فستیوال رایگان استمهران آریایی نیا دبیر بخش معماری: هدف از برگزاری این فستیوال این بود که می خواستیم فضای مناسبی برای دانشجویان و هنرمندان ایجاد تا فرصتِ معرفی خودشان و آثارشان را داشته باشند.

یکی از طراحان لباس کشورمان معتقد است که ایران مرجع پوشش اسلامی در جهان است؛ اما تا کنون اقدام مناسبی برای معرفی این ظرفیت به مجامع بین المللی صورت نگرفته است.

همچنین داوران شناخته شده ی داخلی و خارجی، آثار رسیده به رویداد را بررسی و داوری می کنند.

طرح هایی که به رویداد می رسد مالکیت و سندش متعلق به خود شرکت کنندگان است.

قصد داریم طرح های برگزیده را چاپ و منتشر کنیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020712243175671808/%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4

امیدوارم این رویداد بتواند کمکی به حوزه معماری و مد داشته باشد.

– روستای کمپ گنجعلی کوهدشت با الگوی معماری ایرانی احداث می شود این نشست به معرفیِ نخستین فستیوال بین المللی تلفیق مُد و معماری اختصاص داشت و هر کدام از حاضران در صحبت هایشان تلاش کردند تا این رویداد را بیشتر و بهتر شرح دهند و زوایای مختلف آن را بیان کنند.

در بخش عکس اگر تلفیق مد و معماری با هم باشد، امتیاز بیشتر خواهد داشت.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان