توجه به فرزند آوری و خانواده اولویت برنامه های هفته فرهنگی باشد

وی تاکید کرد: مشارکت و هم افزایی همه دستگاه های اجرایی استان در راستای باشکوه برگزار شدن هفته فرهنگی امیرکبیر یک ضرورت مهم است.

نظری با بیان اینکه محوریت هفته های فرهنگی در شهرستان های استان مرکزی باید معرفی ویژگی ها، ظرفیت ها و توانمندی های استان باشد، گفت: رویکرد برنامه ها باید خدمت رسانی به مردم و امیدآفرینی باشد.

وی افزود: شورای اطلاع رسانی استان مرکزی به عنوان پایه گذار اقدامات امیدآفرین در حوزه رسانه باید از برگزاری هفته های فرهنگی به بهترین نحو استفاده کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201856867964928/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، بهنام نظری صبح یکشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان مرکزی اظهار داشت: شهر امیرکبیر در الگوی معماری ایرانی و اسلامی بی نظیر است و با توجه به اینکه امیرکبیر یکی از مفاخر استان مرکزی با آوازه بلند حکومت داری و مدیریتی است می توان از این هفته فرهنگی برای معرفی این شخصیت برجسته استفاده کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: توجه به فرزند آوری و خانواده اولویت برنامه های هفته فرهنگی باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: امیرکبیر یکی از عناصر هویتی استان مرکزی محسوب می شود و لازم است در راستای معرفی این شخصیت بزرگ اقدامات ویژه و البته مستمر مد نظر باشد.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان