توجه به معماری خانه های کوچک در معماری ایرانی | رییس بنیاد

رییس بنیاد معماری اسلامی توجه به نقشه خانه های کوچک و کم مساحت شهر های قدیمی ایران را برای ساخت آپارتمان های مبتنی بر اصول معماری ایرانی راهگشا دانست.


کلید واژه ها: معماری ایرانی – معماری – خانه های کوچک – ایران – معماری اسلامی – ایرانی – آپارتمان – خانه – کوچک – اسلامی – بنیاد – قدیمی – نقشه – رییس – ساخت


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65371611/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان