توجه جدی مدیریت شهری به معماری ایرانی ـ اسلامی/ معماری در دوره پهلوی دچار به هم ریختگی شد

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64757343/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%2F-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان