توزیع 207 میلیون بطری آب در اربعین/ استاندارد خدمات موکب ها تدوین می شود

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65267248/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%2F-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D9%87%D8%A7

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان