تیمچه قم بزرگترین سقف ضربی جهان و شاهکار هنر و معماری ایرانی

تیمچه قم دو بخش اصلی تیمچه و سرا دارد این شاهکار معماری که یکی از سه تیمچه موجود در شهر قم بوده دو بخش اصلی تیمچه و سرا دارد که در بخش تیمچه، فضای صحن و حجره ها و در بخش سرا نیز کارگاه های مختلفی از جمله برای رفوگری فرش قرار دارد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020130207045814272/%D8%AA%DB%8C%D9%85%DA%86%D9%87-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88

بنا به گفته ها شخصی به نام حاج سید محمد طباطبایی از تجار بزرگ فرش قم در آن عصر این بازار را بنا گذاشته و نهادینه شدن تجارت فرش در این بازار موجب رونق این محصول در قم شده و شاید همین امر سبب گردید تا پس از گذشت سالیان، فرش دستبافت قم امروز به قطبی در کشور تبدیل شود.

تیمچه قم به عنوان بزرگترین سقف ضربی جهان و شاهکار هنر و معماری ایرانی است که به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

– خبرگزاری مهر ؛ گروه استان ها: یکی از آثار ارزشمند معماری ایرانی و اسلامی عصر حاضر از میان 360 اثر تاریخی موجود در شهر مقدس قم، که از برجسته ترین جاذبه های گردشگری این شهر نیز به شمار می رود، بنای چشم نواز تیمچه بزرگ قم است که قدمت آن به دوره قاجار باز می گردد.

تیمچه قم بزرگترین سقف ضربی جهان و شاهکار هنر و معماری ایرانی نام گرفته که توسط معمار برجسته آن دوران استاد حسن قمی در سال 1301 طراحی و بنا شده که او به معمار باشی قمی نیز شهرت داشت.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان