تیمچه مظفریه، قلب تپنده بازار فرش تبریز

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201606640951296/%D8%AA%DB%8C%D9%85%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان