جای خالی معماری ایرانی در شهرسازی های کنونی | با وجود اینکه

با وجود اینکه معماری در ایران از سابقه فرهنگی تاریخی و هنری بی نظیری برخوردار است متاسفانه در سال های اخیر آنچنان که باید و شاید برای معماری اهمیت و توجهی در خور آن قائل نشده ایم.

این مدرس دانشگاه علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرج افزود: ما در شهرسازی و معماری از لحاظ زیبایی شناسی از داشته هایمان که سابقه تاریخ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020222477843861504/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

– ایسنا/البرز یک مدرس و پژوهشگر معماری گفت: با وجود اینکه معماری در ایران از سابقه فرهنگی تاریخی و هنری بی نظیری برخوردار است متاسفانه در سال های اخیر آنچنان که باید و شاید برای معماری اهمیت و توجهی در خور آن قائل نشده ایم.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر بی توجهی به مقوله و مولفه های ضروری، فرهنگی و اقلیمی در شهرسازی باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی در زمینه های مختلف شهری شده است به عنوان مثال ما در شهرها مشکلات جدیدی نظیر کمبود آب و تامین انرژی داریم همانطورکه می دانید بیشترین هدر رفت منابع انرژی در بخش ساختمان ها است و ما حدود 40 تا 45 درصد انرژی حرارتی را در این بخش از دست می دهیم که این مسئله به شهرسازی و کیفیت ساختمان ها مربوط است.

علی شجاعی در گفت و گو با ایسنا گفت: معماری علم هنر و طراحی است که با تلفیق فرهنگ و زیبایی شناسی شاهکاری بی نظیر از یک بنا را خلق می کند با این وجود معماری هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان