حافظیه از کجا به کجا رسید؟ | بنای آرامگاه حافظیه هر سال 20

منبع عکس: اینترنت 65 سال پس از درگذشت حافظ، عمارتی گنبدی شکل، برای اولین بار بر فراز مقبره او ساخته شد.

این بنا که با تلفیقی از هنرهای تجسمی ایجاد شده، 20 مهرماه همزمان با بزرگداشت حافظ، میزبان اهالی و دوستداران فرهنگ و هنر است.

بنای آرامگاه غزل سرای ایرانی، در گذر زمان با فراز و نشیب هایی روبه رو بوده و آنچه که امروز از این بنا می بینیم، طی زمان دستخوش تغییرات بسیار شده است.

این عمارت اولین بنای آرامگاه حافظ بود که توسط یکی از وزرای میرزا ابوالقاسم گورکانی، حاکم فارس ساخته شد؛ اما میان آن بنای گنبدی شکل و آنچه که امروز از آرامگاه حافظ می بینیم خاطرات متعددی از مرمت و بازسازی این بنا وج


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020745337002401792/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F

بنای آرامگاه حافظیه هر سال 20 مهر ماه، میزبان بازدیدکنندگانی است که برای بزرگداشت حافظ در بنایی از دوره زندیه گرد هم می آیند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، آرامگاه غزل سرای معروف ایرانی، به عنوان بخشی از مجموعه حافظیه یادگاری از معماری ایرانی در دوره زندیه است.

برخی از این تغییرات در دوره هایی چون میرزا ابوالقاسم گورکانی، کریمخان زند، معتمدالدوله فرهاد میرزا و ملاشاه جهان زردشتی ایجاد شدند.

این بنا که البته طی زمان، – تغییرات بسیاری را پشت سر گذاشته است از عمارتی گنبدی شکل، به پیشنهاد آندره گدار ، معمار فرانسوی به آنچه که امروز وجود دارد تبدیل شده است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان