حرف های قابل تامل فرماندار بویراحمد/مهدوی: به بهانه نبود پول دست از کار کشیدیم در حالی که پول هست

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66075212/%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%2F%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%3A-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان