حضور سفرای 4 کشور آمریکای جنوبی در حرم حضرت معصومه (عکس)

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020905014382534656/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87-%28%D8%B9%DA%A9%D8%B3%29

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان