حمام قجر؛ جاذبه ای تاریخی و تماشایی در قزوین

منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020603664649117696/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AC%D8%B1%D8%9B-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان