خانه استاد لرزاده با عنوان خانه معمار بـه شورای راهبردی تحویل شد

منبع خبر: ساختمان آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66487903/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D9%80%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان