خانه استاد لرزاده با عنوان خانه معمار بـه شورای راهبردی تحویل شدبه گزارش ساختمان آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، اولین جلسه هیات موسس خانه معمار با حضور مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران، – به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، اولین جلسه هیات موسس خانه معمار با حضور مهدی چمران …
منبع خبر: ساختمان آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66441191/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D9%80%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان