خانه تاریخی افتخار الاسلام طباطبایی بروجردخانه ی تاریخی افتخارالاسلام طباطبایی،نمونه ای از معماری ایرانی ـ اسلامی در بروجرد قرار دارد. –
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64680340/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان