خانه تیزنو بزرگترین و زیباترین خانه تاریخی شهر دزفول+فیلم

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030227317154844672/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان