خط قرمز ما در استان منافع مردم است و آن را به هیچ چیزی معاوضه نمی کنیم

وی با اشاره به اینکه باید به گونه ای اقدام شود که ساخت مسکن برای مصرف کننده ارزان قیمت و از طرف دیگر مطابق با استانداردهای لازم باشد، بیان کرد: یکی از اسناد پیوست کارگاهی در راستای احداث واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن باید آزمایشات خاک، ایمنی و زلزله بر اساس قوانین و مقررات سازمان نظام مهندسی باشد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66048059/%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%86 وی در ادامه به مدیران آبفا و برق استان دستور داد انشعاب آب و شبکه توزیع برق برای این ساختمان های طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان داشت: دستگاه های اجرایی خدمات رسان مکلفند که در راستای تامین خدمات مورد نظر واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار ایلام در نشست شورای فنی استان گفت: در ساخت واحد های طرح نهضت ملی مسکن کیفیت نباید فدای سرعت شود.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری موج ایلام، حسن بهرام نیا روز شنبه در هفتمین نشست شورای فنی استان اظهار داشت: تمامی خدمات رفاهی و آموزشی نظیر پارک و مدرسه .

استاندار ایلام تاکید کرد: نمای واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن باید دارای معماری ایرانی اسلامی باشد و رعایت استانداردها در این این ساختمان بسیار ضرورت دارد.

در حاشیه طرح های نهضت ملی مسکن ایجاد شود.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان