خیابان مورد علاقه درباریان تهران اینجا بود

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021020580049866752/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان