در پی مسمومیت سریالی دانش آموزان؛ مدارس غیر حضوری می شوند؟

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011226452198371328/%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان