دستورالعمل ویژه آموزش و پرورش برای مواجهه با مسمومیت ها به مدارس ابلاغ شد

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011257117457948672/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان