دعوای باشگاه های اروپا بر سر جذب نوجوان 16 ساله اهل کرواسی!

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020535223368073216/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان