راه اندازی دبیرخانه دائمی شهر الگوی اسلامی در منطقه 14 | ایجاد

وی تصریح کرد: نیازسنجی و شناسایی ظرفیت ها و تدوین برنامه های منطقه در راستای تحقق شهر الگوی ایرانی – اسلامی و احصای دقیق الگوهای شهرسازی غیربومی و ناسازگار با اقلیم و بوم شهر تهران از جمله برنامه های این کارگروه هاست.

– ایجاد یک دبیرخانه دائمی برای سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملیاتی سازی مفاهیم شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی و تحقق شعار کلانشهر تهران، الگوی جهان اسلام در دستور کار شهرداری منطقه 14 قرار گرفت.

سالاری پور در ادامه به تشکیل اتاق فکر دبیرخانه دائمی ترویج شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: احصا و شناسایی اصول و ویژگی های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی در دوره های تاریخی بر اساس منابع معتبر، و بازخوانی و ترجمان این اصول بر اساس نیازهای روز شهروندان منطقه 14 به طور خاص در قالب مؤلفه های مختلف کالبدـ فضا، حمل ونقل، خدمات شهری و محیط زیست، عمران شهری و تعریف شاخصه های کاربردی شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی و تعریف عملیاتی از هر کدام بر اساس نیازهای روز شهروندان منطقه از جمله وظایف و رویکردی است که با تشکیل این اتاق فکر و همکاری کارگروه ها در منطقه دنبال می شود.

کلید واژه ها: منطقه – اسلام – دبیرخانه – اسلامی – معماری ایرانی – معماری – ایرانی – الگوی اسلامی – شهرسازی – برنامه ریزی – سازی – دائمی – راه اندازی – جهان اسلام – شهردار – تحقق شعار – دستور کار – عملیاتی – شهرداری – کلانشهر – برنامه – مفاهیم – شهردار منطقه – فضاهای شهری – سیاست – دستور – الهام بخش – قرار – شهری – شعار


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64776508/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

شهردار منطقه 14 به عنوان دبیر این دبیرخانه از تشکیل کارگروه های ویژه خبرداد و افزود: این کارگروه ها در قالب 4 کارگروه شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، معماری ایرانی ـ اسلامی، مدیریت و برنامه ریزی شهر ایرانی ـ اسلامی و اجتماعی و فرهنگی فعالیت خواهند داشت.

محمدامین سالاری پور تبیین مبانی اندیشه شهر ایرانی ـ اسلامی در شکل گیری فضای کالبدی شهر مدرن امروزی، نهادینه سازی الگوها، مبانی و ویژگی های شهر دوره ایرانی ـ اسلامی در فرایندهای شهرسازی و معماری منطقه، تبیین الگوهای کاربردی برای شهرسازی نوین اسلامی، بازنگری طرح های توسعه شهری منطقه بر اساس راهبردها، ترویج اصول و فرهنگ شهرنشینی ایرنی ـ اسلامی از طریق بسته های سیاستی و آموزشی را از جمله اهداف راهبردی و عملیاتی این دبیرخانه برشمرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازهمشهری آنلاین، شهردار منطقه 14″ با بیان اینکه معماری فضاهای شهری در این منطقه الهام بخش اصول معماری دوره ایرانی ـ اسلامی است، گفت: بر همین اساس نخستین دبیرخانه دائمی شهر الگوی اسلامی در منطقه 14 راه اندازی می شود تا نظام شهرسازی در این منطقه مطابق با عناصر هویتی بومی و دینی و بر مدار محله، مسجد و بازار محلی توسعه یابد.

شهردار منطقه 14 در پایان وجود نخستین دبیرخانه دائمی ترویج اصول شهرسازی و معماری ایرای ـ اسلامی را گامی مؤثر و ارزشمند برشمرد و خاطرنشان کرد: منطقه 14 الگویی از شهر دوره ایرانی ـ اسلامی است که با بازخوانی و به روزنمایی اصولی این مکتب تبدیل به الگویی برای سایر مناطق کلانشهر تهران و نیز سایر شهرهای کشور است.

ایجاد یک دبیرخانه دائمی برای سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملیاتی سازی مفاهیم شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی و تحقق شعار «کلانشهر تهران، الگوی جهان اسلام» در دستور کار شهرداری منطقه 14 قرار گرفت.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان