رتبه آوری خوزستان در همایش مدرسه ایرانی معماری ایرانی |

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان از کسب رتبه های برتر در سومین همایش بین المللی و دهمین همایش و نمایشگاه ملی مدرسه ایرانی معماری ایرانی توسط این اداره کل خبر داد.

– رتبه آوری خوزستان در همایش “مدرسه ایرانی معماری ایرانی” ایسنا/خوزستان مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان از کسب رتبه های برتر در سومین همایش بین المللی و دهمین همایش و نمایشگاه ملی مدرسه ایرانی معماری ایرانی توسط این اداره کل خبر داد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، وی افزود: در بخش محور کارهای اجرا شده خوزستان دو رتبه برتر و شایسته تقدیر را کسب کرد و نیز در حوزه مقاله دو رتبه برتر و شایسته تقدیر از سوی زینب زارعی کسب شد.

محمد سعیدی پور با اعلام این خبر اظهار کرد: محورهای این همایش در حوزه طراحی در بخش های حرفه ای در بستر شهری و بخش حرفه ای در بستر روستایی، حوزه دانشجویی، حوزه مدارس اجرا شده، مستند نگاری نقادانه و مقاله بوده است.

سعیدی پور گفت: دهمین همایش و نمایشگاه ملی و سومین همایش بین المللی مدرسه ایرانی معماری ایرانی 14 اسفند ماه در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد.

این همایش در راستای هویت بخشی به فضاهای آموزشی، با همکاری دانشجویان و اساتید معماری، جامعه مهندسین مشاور کشور و صاحب نظران در عرصه معماری کشور برگزار شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011260739564204032/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان