رد پای معماری ایرانی در یکی از عجایب هفتگانه | گیوین هامبلی،

– گیوین هامبلی، نویسنده کتاب شهرهای هندوستان گورکانی ، می نویسد که ریشه های ایرانی تاج محل، نخستین و پایدارترین برداشتی خواهد بود که یک دانش پژوه رشته معماری اسلامی با دیدن این بنای یادبود حاصل می کند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، تاج محل یکی از مقاصد مهم گردشگری و همچنین دارای پرشکوه ترین و زیباترین معماری اسلامی است.

این بنا در 200 کیلومتری جنوب دهلی، پایتخت هندوستان واقع شده است و یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا به شمار می رود.

تاج محل بر اصول طراحی معماری گورکانی اولیه و معماری ایرانی بنا شده است.

انگیزهٔ ایجاد این اثر، از موفقیت ساختمان های دودمان تیمور و گورکانی، ریشه گرفته بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66488040/%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

گیوین هامبلی، نویسنده کتاب «شهرهای هندوستان گورکانی»، می نویسد که ریشه های ایرانی تاج محل، نخستین و پایدارترین برداشتی خواهد بود که یک دانش پژوه رشته معماری اسلامی با دیدن این بنای یادبود حاصل می کند.

به نظر او، تاج محل نمونه ای از معماری صفوی است و در واقع، نمایانگر حد اعلای نبوغ ایرانی در هنر معماری در خاک هند است.

هامبلی با استناد به سخنان هرمان گوتز، کارشناس تاریخ هنر، می افزاید: تاج محل از بهترین نمونه های معماری است که با ذوق و سلیقه صفوی انجام شده است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان