رد پای معماری ایرانی در یکی از عجایب هفتگانه | گیوین هامبلی،

– گیوین هامبلی، نویسنده کتاب شهرهای هندوستان گورکانی ، می نویسد که ریشه های ایرانی تاج محل، نخستین و پایدارترین برداشتی خواهد بود که یک دانش پژوه رشته معماری اسلامی با دیدن این بنای یادبود حاصل می کند.

هامبلی با استناد به سخنان هرمان گوتز، کارشناس تاریخ هنر، می افزاید: تاج محل از بهترین نمونه های معماری است که با ذوق و سلیقه صفوی انجام شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، تاج محل یکی از مقاصد مهم گردشگری و همچنین دارای پرشکوه ترین و زیباترین معماری اسلامی است.

این بنا در 200 کیلومتری جنوب دهلی، پایتخت هندوستان واقع شده است و یکی از عجایب هفتگانه جدید دنیا به شمار می رود.

انگیزهٔ ایجاد این اثر، از موفقیت ساختمان های دودمان تیمور و گورکانی، ریشه گرفته بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66488040/%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87گیوین هامبلی، نویسنده کتاب «شهرهای هندوستان گورکانی»، می نویسد که ریشه های ایرانی تاج محل، نخستین و پایدارترین برداشتی خواهد بود که یک دانش پژوه رشته معماری اسلامی با دیدن این بنای یادبود حاصل می کند.

به نظر او، تاج محل نمونه ای از معماری صفوی است و در واقع، نمایانگر حد اعلای نبوغ ایرانی در هنر معماری در خاک هند است.

تاج محل بر اصول طراحی معماری گورکانی اولیه و معماری ایرانی بنا شده است.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان