رزمایش ملی تخصصی جهادگران عمران و معماری در شیراز به کار خود پایان داد

شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی کشور هم در این برنامه با بیان اینکه 600 هزار مهندس در کشور داریم، به تأثیرگذاری بحث اقتصادی در کشور اشاره و افزود: امروز نیاز است با همراهی مجلس، مقررات ملی ساختمان را از این وضعیت موجود نجات دهیم تا به سمتی برویم که در صورت اتفاق خاص، کمترین خسارت را شاهد باشیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66922122/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور در ادامه از همکاری مسئولین استانی فارس در میزبانی رزمایش ملی تخصصی جهادگران عمران و معماری، تقدیر و تشکر کرد.

– از شیراز، محسن قنادزاده، مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و مهندس، با بیان اینکه از دانشمندان گذشته، میراث خوبی در اختیار ما قرار دارد و ما باید این میراث را حفظ کنیم، اظهار داشت: ما در ساخت و ساز های خود باید معماری ایرانی و اسلامی را مورد توجه قرار دهیم، چرا که این ساخت و ساز، در شأن مردم ما نیست.

آیین اختتامیه ملی رزمایش گروه های جهادی عمران و معماری در شیراز، سومین حرم اهل بیت برگزار شد.

وی با بیان اینکه ما با ساخت و ساز باید آرامش، زیبایی و آسایش را به مردم هدیه کنیم، تصریح کرد: شغل مهندسی، شغل مقدسی است و شما می بینید که زلزله اخیر در ترکیه چه خسارت مالی و جانی عظیمی به بار آورد، پس باید این قداست را ارج نهیم.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان