رستورانهای ایرانی به سمت معماری عربی متمایل شده اند| معماریِ سنتی در فراموشی

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021005237076977664/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%26%23124%3B-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%90

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان