رضایی کوچی: بلوکه شدن منابع در بانک ها به نفع اقتصاد کشور نیست

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020619950659846144/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%3A-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان