رعایت نشدن اصول معماری ایرانی در ساخت برخی از مساجد | وزیر

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از رعایت نشدن اصول معماری ایرانی در ساخت برخی مساجد کشور به ویژه در پایتخت انتقاد کرد.


کلید واژه ها: معماری ایرانی – گردشگری و صنایع دستی – معمار – معماری – ایرانی – ساخت – مساجد – رعایت – صنایع دستی – کارشناسان – گردشگری – ساختمان – پایتخت – انتقاد – اساتید – صنایع – میراث – پرورش – کشور – ویژه – دستی – وزیر


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64813610/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF این مساله ای است که اساتید و کارشناسان راه حل آن را پرورش معمار می دانند نه ساختمان ساز.

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان