رنگ تاکسی های برقی تهران تعیین شد

منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021116587002451968/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان