روز جهانی بناهای تاریخی؛ کاروانسرای سعدالسلطنه، شکوه تاریخ ایرانبناها و محوطه های تاریخی بخشی از میراث فرهنگی و هویت کشورهاست که تاریخچه هنر و سرگذشت یک سرزمین را برای نسل های جدید بیان می کند. … – قزوین- ایران پرس: بناها و محوطه های تاریخی بخشی از میراث فرهنگی و هویت کشورهاست که تاریخچه هنر و سرگذشت یک سرزمین را برای نسل های جدید بیان می کند.
منبع خبر: ایران پرس
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030153114768629760/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط فرمانفرمائیان

فرمانفرمائیان